Lions Club Jurva Ry rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivämäärä: 11.5.2022 (päivitetty 19.5.2022)

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

LC-Jurvan ajanvarausrekisteri, asiakasrekisteri / -kortisto.

Rekisterinpitäjä

Yhdistyksen nimi: Lions Club Jurva Ry, Lions piiri 107-F

Osoite

Lions Club Jurva Ry
Kauhajoentie 277
66300 Jurva
Sähköposti: postia@lcjurva.com

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Yhdistyksen sihteeri

Rekisterin käyttötarkoitus
 • Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
 • Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
 • Varaussivustoon rekisteröityneiden asiakkaiden varausten käsittelyyn, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen ja raportointiin.
 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.
Rekisterin käyttäjät
 • Lions Club Jurva Ry jäsenistä vuorossa oleva varaussivuston ylläpitäjä.
 • Rekisteristä vastaava henkilö huolehtii siitä, että yhdistyksessä työskentelevä henkilöstö on perehdytetty tietosuojaohjeistukseen ja osaa käsitellä rekisteriä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Rekisteri on sähköinen
 • Ostettu ohjelmisto; ohjelmiston tarjoajat: WordPress (verkkosivusto) ja Evaraus (verkkosivustoon liitetty varaussivusto).
Rekisterin tietosisältö
 • Etunimi (varaussivusto)
 • Sukunimi (varaussivusto)
 • Sähköpostiosoite (varaussivusto)
 • Puhelinnumero (varaussivusto)
 • Katuosoite (varaussivusto)
 • Postinumero (varaussivusto)
 • Postitoimipaikka (varaussivusto)
 • Käyttäjätunnus (varaussivusto)
 • Salasana (varaussivusto)
 • Verkkoyhteyden IP-osoite (varaussivusto)
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot
 • Kieli: Suomi
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään:
 • Henkilöltä itseltään.
 • Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle
 • Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
 • Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin.
 • Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin.
 • Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus ja kielto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
 • Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen: postia@lcjurva.com
 • Tiedot poistetaan henkilön niin pyytäessä (unohdetuksi tuleminen). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Tietoja päivitetään asiakkaan niitä pyytäessä (esim. sähköpostiosoite tai puhelinnumero).
Rekisterin ajantasainen ylläpito
 • Rekisterin ylläpitäjä voi pyynnöstä poistaa tai korjata vanhentuneita tietoja.
Evästeiden (cookies) käyttö
 • LC-Jurva sivustolla käytetään vain välttämättömiä evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimeen tallennettua varastoa (“local storage”). Evästeet ovat selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen tunniste poistuu selaimesta.
 • Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään toimintojen toteuttamiseen ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseen mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin, näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.
 • Evästeitä ei käytetä analytiikkaan eikä markkinointiin.

Voit hallita ja poistaa itse evästeitä käyttämälläsi selaimella.

 • Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.
 • Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.
 • Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.
Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.